Leveringsbetingelser

1.     Generelle informationer

Levering af varer fra Kjeldgaards ApS anses for gennemført, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker fra vores pakkecenter, PakkecenterNORD.

2.     Leveringstid

Den forventede leveringstid er typisk 1-2 hverdage efter ordren er afgivet. Ordrer modtaget inden kl. 15 afsendes samme dag. Leveringstider kan variere afhængigt af eksterne faktorer, som Kjeldgaards ApS ikke kan styre.

3.     Leveringstjenester

Vi benytter leveringstjenesterne fra Bring eller DAO til at sende dine varer. Alle forsendelser er forsikrede og registrerede, hvilket betyder, at det er muligt at spore forsendelsen via track and trace fra den forlader PakkecenterNORD, og til den er leveret.

4.     Fragtpriser

Fragtpriser starter fra 29 kr. Den præcise fragtpris vil blive specificeret i købsprocessen, før du endeligt godkender din ordre.

5.     Beskadigede varer ved levering

Hvis pakken og/eller indholdet er beskadiget, når du modtager det, bedes du rapportere det til os med det samme, eller senest 2 dage efter modtagelsen.

6.     Forsinkelse og manglende levering

Hvis din levering er forsinket, bedes du straks kontakte vores kundeservice. Dette kan du gøre på vores e-mail: info@kjeldgaards.com.

Hvis en bestilt vare er udsolgt, og vi derfor ikke kan opfylde ordren, vil du blive kontaktet med en mulighed for at annullere ordren eller vælge en ny vare.

7.     Kontakt

Vi opfordrer vores kunder til at kontakte os med eventuelle spørgsmål, klager eller kommentarer vedrørende levering. Vi er tilgængelige via e-mail på info@kjeldgaards.com.

1. General Information

Delivery of goods from Kjeldgaards ApS is considered complete when the consumer has received the item. The shipment of goods is from our packing center, PakkecenterNORD.

2. Delivery Time

The expected delivery time is typically 1-2 business days after the order is placed. Orders received before 15:00 are dispatched the same day. Delivery times can vary depending on external factors, which Kjeldgaards ApS cannot control.

3. Delivery Services

We use the delivery services from Bring or DAO to send your goods. All shipments are insured and registered, meaning it is possible to track the shipment via track and trace from the time it leaves PakkecenterNORD until it is delivered.

4. Shipping Prices

Shipping prices start from 29 DKK. The exact shipping price will be specified in the purchase process before you finally approve your order.

5. Damaged Goods Upon Delivery

If the package and/or its content is damaged when you receive it, please report it to us immediately or no later than 2 days after receipt.

6. Delay and Non-Delivery

If your delivery is delayed, please immediately contact our customer service. This can be done via our email: info@kjeldgaards.com.

If an ordered item is sold out, and we therefore cannot fulfill the order, you will be contacted with the opportunity to cancel the order or choose a new item.

7. Contact

We encourage our customers to contact us with any questions, complaints, or comments regarding delivery. We are available via email at info@kjeldgaards.com.