Servicebetingelser

Betingelser for tjenester

Hvilke data indsamles af Kjeldgaards?

Når du foretager et køb på kjeldgaards.com eller abonnerer på vores nyhedsbrev, indsamler vi og opbevarer dine personlige data. De personlige oplysninger, du har angivet ved køb eller ved tilmelding til nyhedsbrevet, vil blive lagret. Dette inkluderer som minimum din e-mailadresse, og du vil blive bedt om at indtaste yderligere oplysninger som din adresse, telefonnummer osv.

Hvordan anvender Kjeldgaards dine data?

Dine oplysninger bliver opbevaret for at kunne behandle din ordre så hurtigt som muligt, og for at du undgår at skulle indtaste dine oplysninger igen, når du vender tilbage som kunde. Når du abonnerer på vores nyhedsbrev, vil du automatisk modtage e-mails med nyheder, tilbud osv. fra kjeldgaards.com, men du kan til enhver tid afmelde disse nyhedsbreve.

Deler Kjeldgaards dine data med andre?

De oplysninger, du deler med kjeldgaards.com, behandles fortroligt. Vi udlejer eller sælger ikke dit navn, din e-mail, din adresse eller nogen form for oplysninger om dig til tredjeparter, medmindre der er lovmæssig forpligtelse til at udlevere data.

Hvad sker der, når jeg abonnerer på nyhedsbrevet?

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev bliver du automatisk medlem af vores kundeklub og får en personlig konto, hvorigennem du vil modtage vores nyhedsbrev via e-mail. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du til enhver tid afmelde det via linket i nyhedsbrevene. Hvis du ønsker at slette din konto, samt de oplysninger opgivet til kjeldgaards ApS, skal du kontakte vores kundeservice, som vil være klar til at assistere dig.

What data does Kjeldgaards collect?

When you make a purchase on kjeldgaards.com or subscribe to our newsletter, we collect and store your personal data. The personal information you have provided at the time of purchase or when subscribing to the newsletter will be stored. This includes, at a minimum, your email address, and you will be asked to enter additional information such as your address, telephone number, etc.

How does Kjeldgaards use your data?

Your information is stored to process your order as quickly as possible and so that you avoid having to enter your details again when you return as a customer. When you subscribe to our newsletter, you will automatically receive emails with news, offers, etc. from kjeldgaards.com, but you can unsubscribe from these newsletters at any time.

Does Kjeldgaards share your data with others?

The information you share with kjeldgaards.com is treated confidentially. We do not rent or sell your name, your email, your address, or any kind of information about you to third parties, unless there is a legal obligation to disclose data.

What happens when I subscribe to the newsletter?

By subscribing to our newsletter, you automatically become a member of our customer club and get a personal account, through which you will receive our newsletter via email. If you no longer wish to receive the newsletter, you can unsubscribe at any time via the link in the newsletters. If you wish to delete your account, as well as the information provided to Kjeldgaards ApS, you should contact our customer service, who will be ready to assist you.